Do jakých oborů se vyplatí v letošním roce investovat?

Do jakých oborů se vyplatí v letošním roce investovat?
Investiční potenciál nanotechnologií objevuje stále více Čechů

Do čeho nejlépe investovat peníze, aby nejen vydělaly, ale zajistily nám i druhým lepší budoucnost? Každá dobrá investice by měla být zároveň zodpovědná. Měla by myslet nejen na vlastní prospěch, ale také na přidanou hodnotu.

Do čeho a jak bezpečně investovat? Jednoduché otázky, na které však neexistuje jednoznačná a správná odpověď. Při investování je složité udržet si přehled nad vším, co se na trhu děje, a velice často je také těžké udržet emoce a nervozitu na uzdě. Jednu z mála jistot v investičním světě však představují investice do stabilních a dlouhodobě prosperujících oborů.

Do jakých oborů se vyplatí investovat v roce 2023?

Investice do konkrétních oborů závisí vždy na mnoha faktorech, jako jsou současný stav trhu, trendy v daném oboru, růstový potenciál, konkurence nebo legislativní a politická situace. I přesto však existuje TOP 5 nejstabilnějších oborů, které si dlouhodobě udržují status perspektivních investic.

1. Technologie. „Investice do technologických společností mohou být velmi výnosné, protože technologie je rychle se rozvíjející oblastí, která poskytuje a vytváří stále nové příležitosti pro růst a inovace,“ uvádí Pavel Kuchálik, generální ředitel Polymer Nano Centra.

2. Zdravotnictví a zdravotní péče. Demografické změny ve společnosti jdou ruku v ruce se zvyšujícím se zájmem o zdraví a zdravotní péči. Zcela přirozeně tak roste poptávka po zdravotnických službách včetně farmaceutických společností, biotechnologických firem a výrobců zdravotnického vybavení.

3. Obnovitelné zdroje

S rostoucím povědomím o klimatických změnách a nutnosti snižování emisí skleníkových plynů se oblast obnovitelné energie stává stále více investičně atraktivní. V posledních dvou letech se navíc dostala do pozornosti zájmu z důvodu energetické krize.

4. Finanční služby. Finanční svět nabízí nevyčerpatelné možnosti investičních příležitostí, které jsou zaštiťovány nejčastěji investičními bankami či dalšími finančními institucemi. Není ale jednoduché se v tomto světě snadno orientovat.

5. Spotřebitelské zboží. Tento obor zahrnuje výrobu a prodej zboží, jako jsou oblečení, kosmetika, potraviny či nápoje. K nejsilnějším investičním hráčům patří takové firmy, které se specializují nejen na kvalitní zboží, ale mají i silnou značku a zázemí.

Vzhledem ke všem výše uvedeným oborům jsou to právě nanotechnologie, které jsou považovány za jednu z klíčových technologií budoucnosti. Mohou totiž přinést významný přínos do mnoha oblastí lidského života.

Investiční tip

Dluhopisy patří mezi konzervativní investiční nástroje a představují tak nízkou míru rizika

Formou nákupu firemních dluhopisů Nanotechnologie v polymerech společnosti Polymer Nano Centrum získáte lukrativní spoluúčast na financování výroby zcela unikátních a inovativních materiálů.

Vzhledem k rostoucí poptávce po nanotechnologiích chceme nabídkou firemních dluhopisů financovat výstavbu výrobní linky na balistické materiály a rozvoj vývojového centra.POLYMER NANO CENTRUM

Výtěžek z emise firemních dluhopisů společnosti Polymer Nano Centrum pomůže financovat rozvoj vývojového centra a výstavbu výrobní linky nanostrukturovaných polymerů. Poslouží také k rozšíření portfolia o pokročilé polymery k výrobě obranných materiálů – především ultravysokomolekulární polyethylen, PPSU (polyfenylsulfon) nebo polyamid 66.

Investiční potenciál nanotechnologií objevuje stále více Čechů

Nanotechnologie jsou neustále se rozvíjejícím oborem s obrovským potenciálem převážně v oblasti pro výzkum a inovace. Ke špičce na tuzemském trhu patří společnost Polymer Nano Centrum. „Výsledky našeho výzkumu a vývoje úspěšně implementujeme do výroby. Pomocí námi vyvinuté technologie zlepšujeme fyzikální a chemické vlastnosti plastů a pryskyřic. Vytváříme účinné metody nanostrukturizace pro získání potřebných vlastností, což pro mnoho oborů průmyslu znamená snižování nákladů a zvyšování kvality výrobků, uvádí Pavel Kuchálik, generální ředitel Polymer Nano Centra. Dina Sizová, vedoucí laboratoře Polymer Nano Centra, doplňuje: Dlouholeté zkušenosti ve spolupráci s vedoucími výzkumnými institucemi, univerzitami a vysoce technologickými společnostmi nám pomohly vybudovat právě takové laboratorní prostory, které kompletně splňují naše specifické požadavky a vysoké standardy.“

Proč je investice do nanotechnologií dlouhodobě dobrou volbou?

1. Široká oblast uplatnění

Nanotechnologie mají široké uplatnění v různých odvětvích, jako jsou biotechnologie, farmacie, energetika, elektronika a mnoho dalších. Proto může investice do této oblasti přinést různorodé investiční příležitosti,“ vysvětluje Pavel Kuchálik.

2. Růstový potenciál

Díky univerzálnosti a široké možnosti aplikovatelnosti rostou nároky a poptávka na rozvoj i vývoj nanotechnologií nejen v Česku. Očekává se proto stabilní růstový potenciál, což hraje do karet všem, kdo uvažují nad perspektivní a bezpečnou investicí.

3. Společenský a odpovědný přínos

Nanotechnologie nabízejí průlomové možnosti pro vývoj nových materiálů a technologií, které mohou být přínosné pro celou společnost. Bez ohledu na to, jestli se jedná o nové léky, bezpečnější a účinnější baterie nebo čistší a účinnější energetické zdroje.

Investice do technologických společností mohou být velmi výnosné, protože technologie je rychle se rozvíjející oblastí

Je důležité mít na paměti, že stejně jako každá jiná investice, nese s sebou i investice do nanotechnologií jistou míru rizika. „Jedná se totiž o obor s vysokou mírou technologické složitosti a náročnosti. Proto je nezbytné při výběru každé investiční příležitosti pečlivě zvažovat výběr společnosti a zjistit si všechny důležité dostupné informace. U nás se snažíme svým investorům poskytovat vždy takové záruky, které zmiňovanou nízkou míru rizika skutečně snižují na minimum,“ uvádí Pavel Kuchálik, generální ředitel Polymer Nano Centra.

Využití unikátních technologií vede k lepší budoucnosti

Nanotechnologie jsou pravděpodobně nejrychleji se rozvíjející oblastí, která přináší celou řadu benefitů. Otevírají zcela nové příležitosti pro vývoj nových a unikátních materiálů s vylepšenými vlastnostmi, jako je například větší pevnost, odolnost proti vysokým teplotám, lepší pružnost a celá řada dalších. Podporu vývoje nanotechnologií je nutné brát také jako investici do budoucnosti – do zdraví každého z nás. Nové technologie se totiž propisují do zkvalitnění zdravotní péče, vývoje a použití nových léčiv, diagnostických metod či zobrazovacích technologií, které by bez nanotechnologií byly jen hudbou budoucnosti.

Ruku v ruce s vývojem nanotechnologií jde i téma budoucnosti – udržitelnost a ochrana životního prostředí. Díky inovativním materiálům je totiž možné přistupovat například k problematice čištění vody mnohem efektivněji. Stejně tak aplikace u energetických obnovitelných zdrojů. Nanotechnologie mohou také velmi významně přispívat k řešení environmentálních problémů, jako je recyklace a snižování množství odpadu.

Proč jsou nanotechnologie odborníky považovány jako jedno z řešení lepší budoucnosti? Zde je několik důvodů:

  • zlepšení výkonu produktů,
  • léčebné účinky,
  • vylepšení energetické účinnosti,
  • ochrana životního prostředí,
  • výzkum a vzdělávání v oblasti fyziky, chemie a biologie.

Nanotechnologie v plastech

„Děláme z nanotechnologie běžnou technologii používanou v průmyslu,“ vysvětluje Dina Sizová. Nanotechnologie umožňuje vývoj plastů s vylepšenými vlastnostmi, jako je větší pevnost, odolnost proti vysokým teplotám či lepší pružnost. „Nanostrukturizace plastů se týká procesu, kdy jsou do plastů integrovány nanočástice nebo nanovlákna tak, aby se vytvořila nová struktura a vylepšily se jejich vlastnosti,“ doplňují vědečtí pracovníci Polymer Nano Centra. Přidání nanočástic do polymerové matrice totiž může zlepšit pevnost i tuhost plastu, což může být užitečné například pro výrobu lehkých a pevných materiálů pro letecký či automobilový průmysl. Nanočástice mohou ale být použity i ke zlepšení tepelné stability nebo k účinné ochraně proti UV záření.

Jak je vidět, využití nanotechnologií v plastech má obrovský potenciál zlepšit vlastnosti dosud známých plastů a významně tak přispět k řešení environmentálních problémů, jako je recyklace či snižování množství odpadů.

Díky univerzálnosti a široké aplikovatelnosti rostou nároky a poptávka na rozvoj i vývoj nanotechnologií nejen v Česku

Zpracovalo Seznam Brand Studio