Což takhle dát si vyzkoušené korporátní dluhopisy? Uspokojte finanční apetit s výdělkem přes deset procent

Což takhle dát si vyzkoušené korporátní dluhopisy? Uspokojte finanční apetit s výdělkem přes deset procent
Bez vlastního přičinění spokojené budoucnosti nedocílíte

Co vás napadne, když se řekne lepší budoucnost? Pro některé je to dobrá práce, pro jiné zdravá rodina, pro další větší prostor pro bydlení s ukončenou hypotékou a finanční jistotou. A pro někoho je to ideální kombinace zajištěné budoucnosti se spokojeným rodinným životem. Jisté je však jenom to, že bez vlastního přičinění spokojené budoucnosti nedocílíte!

Mnoho věcí v životě můžeme ovlivnit. Úspěch či měsíční rozpočet rodinných financí v plusových hodnotách ovšem není jen výsledkem tvrdé práce a promyšleného plánování. Nikdo z nás se občas nevyhne obavám o budoucnost, touze po zhodnocení peněz či otázce, jestli za vším stojí štěstí, náhoda nebo rozhodnost udělat věci jinak. Identifikovali jsme jeden z klíčových faktorů úspěchu, který nepodléhá síle náhody ani štěstí. Tím je toto: Naslouchejte skutečným profesionálům, za kterými stojí čísla, zkušenosti a perspektivní obor.

Kam zainvestovat, když váš apetit neuspokojí rizikové akcie?

Pokud váš finanční apetit neuspokojí podílové fondy, burzovní indexy ani zlato, vyjde vám jako vítěz jedna zajímavá investiční příležitost, která z pohledu rizika a nabízeného výnosu leží ve firemních neboli korporátních dluhopisech. Nejen v době nejistoty a velké mediální pozornosti jsou to právě tyto investiční nástroje, které mají v každém standardním portfoliu své pevně zakořeněné místo.

Podobně uvažovali i ve společnosti Polymer Nano Centrum. Ta se už více jak sedm let věnuje výzkumu a vývoji nanotechnologií, které zlepšují fyzikální vlastnosti polymerů, zejména plastů. Za dobu svého působení získali nepřenositelné zkušenosti a informace, přičemž stihli vybudovat i unikátní nanotechnologické centrum v České republice s nejmodernějším vybavením na trhu.

Dlouhodobě spolupracujeme s českými i zahraničními firmami. S vlastním týmem špičkových odborníků vyvíjíme účinné metody nanostrukturizace, které efektivně zavádíme do řady průmyslových odvětví. Pomáháme tím snižovat náklady a zvyšujeme kvalitu výrobků. Naším cílem je z dříve nedosažitelných vlastností materiálů udělat běžný průmyslový standard. POLYMER NANO CENTRUM

Jsou to právě nanotechnologie, které jsou předmětem stále se zvyšující pozornosti. Důvodem je jejich rychlý vývoj a rostoucí význam. Nanotechnologie se používají v celé řadě průmyslových odvětví, jako je především vojenský a obranný průmysl, energetický sektor, medicína, textilní, potravinářský, strojírenský či automobilový průmysl. Jak je vidět, nanotechnologie se stávají stále dostupnější a stále více pronikají do běžného života každého z nás.

Česko je nano

Jednou z cest růstu, kterou se společnost Polymer Nano Centrum vydala, je nabídka firemních dluhopisů. „Formou nákupu našich dluhopisů Nanotechnologie v polymerech nabízíme zájemcům podílet se na financování inovativní výroby plastů pomocí nanopříměsí. Vzhledem k neustále rostoucí poptávce po našich materiálech jsme se rozhodli vyhlásit již třetí emisní vlnu pro rozšíření výroby,“ komentuje Pavel Kuchálik, jednatel společnosti Polymer Nano Centrum.

Jak se daří investičním projektům společnosti Polymer Nano Centrum?
  1. První emise o celkovém objemu 24 milionů korun a ročním úrokem 7,7 % p. a. byla úspěšně vyplacena ve stanoveném termínu, a to 18. 3. 2021. Zapojilo se do ní 129 investorů.
  2. Na úspěch první vlny navázala druhá emise o objemu 75 milionů korun a ročním úrokem 9,8 % p. a. Upsána byla úspěšně v červnu letošního roku se splatností 26 měsíců. Firemním dluhopisům společnosti Polymer Nano Centrum dalo plnou důvěru celkem 366 investorů.
  3. Je zajímavé, že kolem 75 % investorů, kteří v roce 2019 investovali do vůbec prvních dluhopisů Nanotechnologie v polymerech, se pravidelně vracejí a opět investují. Není divu – výnosy vždy byly a jsou vypláceny včas. Aktuálně běží další, v pořadí již třetí emise. Ta počítá s objemem 285 milionů korun, ročním úrokem 10,2 % p. a. a splatností 41 měsíců.

Prostředky získané z firemních dluhopisů během třetí emisní vlny budou použity na rozšíření výrobních kapacit a výstavby nové výrobní haly včetně moderní výrobní linky.

Předpona nano není zaklínadlo. Přestože v mnohých z nás předpona nano vzbuzuje pocit něčeho, co se nás netýká, opak je pravdou. Vývoj, a především pak následná dostupnost těchto technologií se stále více stává hybatelem společnosti, průmyslu i všedního dne. Je zajímavé, že předpona nano je spojena s objevy něčeho nového v neobvykle malých rozměrech. Nejsou to ale jen rozměry, které budí pozornost. Za zmínku stojí nepřekonatelné elektrické, tepelné, magnetické či optické vlastnosti.

Zpracovalo Seznam Brand Studio