Šedá eminence obranného průmyslu aneb Co se děje pod pokličkou?

Šedá eminence obranného průmyslu aneb Co se děje pod pokličkou?
Co se za obranným průmyslem skrývá? Někoho možná překvapí, že šedou eminencí bývají technologie, strategie a investice

Český obranný průmysl má dlouhodobou tradici a je v zájmu všech, aby se v ní pokračovalo. Co se vlastně za obranným průmyslem skrývá? Některé z nás možná překvapí, že šedou eminencí bývají technologie, strategie a investice.

Obranný průmysl (myšleno zde vždy ve spojení s bezpečnostním průmyslem) je v České republice významným sektorem ekonomiky země s dlouhou historií. Poptávka v tomto odvětví často byla přímo úměrná mezinárodnímu napětí, které je, jak nám historie ukazuje, jako na houpačce. A nemusíme chodit příliš daleko do minulosti. Vzpomenout můžeme například na napjatou atmosféru po Vídeňském kongresu nebo na dvě světové války, jejíž šrámy si v sobě mnozí z nás stále ještě nesou. Aktuální dění na Ukrajině jen potvrzuje, že obranný sektor hraje veledůležitou roli.

Nejen výroba zbraní, ale také spolupráce v oblasti špičkových technologií

Česká republika má dobře rozvinutý obranný průmysl, který se specializuje na návrh, vývoj, výrobu a údržbu široké škály vojenské techniky, včetně střelných zbraní, vozidel a letadel. Český obranný průmysl je aktivní samozřejmě i na mezinárodních trzích. České firmy vyvážejí své produkty zákazníkům po celém světě. Jsou tak významnými přispěvateli do ekonomiky země a hrají klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti a obrany Česka a jejích spojenců.

Tlak na navyšování produkce vojenského materiálu a nových technologií přinášejí nové příležitosti. Jak namátkou uvádí jedna z tiskových zpráv Ministerstva obrany České republiky z 10. listopadu 2022: „Česko-ukrajinská spolupráce v oblasti obranného průmyslu se povznese na vyšší, strategickou úroveň. Podle ministryně obrany Jany Černochové se jedná o mimořádnou příležitost pro obranné průmysly obou států.“ A 19. července minulého roku navíc schválila vláda České republiky předložené materiály týkající se nové Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu do roku 2030.

Tlak na navyšování produkce vojenského materiálu a nových technologií přinášejí nové příležitosti

Věděli jste, že…?

Zvláštní důraz v nové Strategii vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu do roku 2030 je kladen především na technologickou stránku zabezpečování obrany státu, kdy je věnován prostor nastupujícím a přelomovým technologiím. Ty jsou totiž podle NATO vysoce významné pro udržení obranyschopnosti členských států.

Tok peněz do obranného průmyslu

Jsou to právě investice do obranného průmyslu, které jsou zásadní pro udržení bezpečnosti, konkurenceschopnosti a prosperity nejen Česka, ale i pro zajištění toho, aby evropský kontinent zůstal v čele celosvětového technologického pokroku. Stejně jako je nutné opakovat si vyjmenovaná slova, mělo by i toto být vštípeno do paměti každého z nás. Připomeňme otce a vyznavače svobodného trhu Adama Smitha. Ten ve své slavné knize Pojednání o podstatě a původu bohatství národů jasně uvádí, že to není právo ani trh či ekonomika, co ochrání hranice a zajistí bezpečnost národa. Co všechno přináší investice do obranného průmyslu?

Národní bezpečnostInvestice do obranného průmyslu mohou přispět k posílení národní bezpečnosti tím, že armádě poskytne vybavení a technologie potřebné k ochraně zájmů země a obraně před potenciálními hrozbami.
Ekonomický růstObranný průmysl může být významnou hnací silou hospodářského rozvoje. Může poskytovat nová pracovní místa, podporovat inovace a stimulovat poptávku po zboží a službách v celé řadě dalších odvětví.
Mezinárodní partnerstvíInvestice do obranného průmyslu mohou podpořit mezinárodní partnerství a spolupráci.
Strategická výhodaInvestice do obranného průmyslu mohou poskytnout strategickou výhodu. Země s pokročilými vojenskými schopnostmi jsou lépe vybaveny k tomu, aby reagovaly na bezpečnostní výzvy a chránily své zájmy doma i v zahraničí.
Technologické inovaceObranný průmysl je hlavní hnací silou technologických inovací. Často totiž vyžaduje špičkové technologie a východiska pro řešení složitých vojenských výzev. To může vést k novým průlomům a pokrokům, které mají širší uplatnění v celé řadě průmyslových odvětví.

Tip: Investice do obranného průmyslu, který využívá inovativní technologie, jako jsou nanostrukturovanéplasty, je pro investory nejen chytrým krokem, ale také příležitostí, jak pozitivně ovlivnit svět. „Formou nákupu dluhopisů Nanotechnologie v polymerech nabízíme spoluúčast na financování inovativní výroby plastů pomocí nanopříměsí. Ty zásadním způsobem vylepšují fyzikální vlastnosti materiálů, jako jsou například pevnost, tuhost či odolnost,“ uvádí Jan Koudelka ze společnosti Polymer Nano Centrum.

Investice do obranného průmyslu, který využívá inovativní technologie, jako jsou nanostrukturované plasty, je pro investory chytrým krokem

Nová a inovativní řešení

Neustále se vyvíjející hrozby vyžadují nová a inovativní řešení. Investice do nových technologií jsou proto nezbytné, aby bylo možné těmto hrozbám předcházet. Nanotechnologie mají vysoký potenciál zlepšit výkon a schopnosti vojenského vybavení, poskytovat vojenskému personálu zvýšenou ochranu, situační povědomí a mobilitu. Nanotechnologie lze navíc použít také k vytvoření nových materiálů se zlepšenými vlastnostmi, včetně plastů, které jsou vyztuženy nanočásticemi nebo vlákny.

Nanostrukturované plasty mají potenciál způsobit revoluci v obranném a vojenském průmyslu tím, že vytvářejí materiály a zařízení se zlepšenými vlastnostmi a výkonem. Využití těchto technologií v obranném průmyslu již vedlo k významnému pokroku ve vybavení a systémech, jako jsou účinnější motory, lepší neprůstřelné vesty či lehčí a silnější vozidla.

Nanostrukturované plasty mají potenciál způsobit revoluci v obranném a vojenském průmyslu tím, že vytvářejí materiály a zařízení se zlepšenými vlastnostmi a výkonem

Proč právě nanotechnologie?

Vytváření inovativních řešení založených na nanostrukturovaných plastech ve vojenském a obranném průmyslu je důležité z několika důvodů:

1. Lehké a odolné

Nanostrukturované plasty nabízejí výhodu v tom, že jsou lehké a pevné. Jsou ideální pro výrobu zařízení vozidel, která jsou v terénu účinná a efektivní. Snížením hmotnosti vojenské výstroje mohou vojáci nést více vybavení bez zbytečného zatěžování.

2. Vylepšený výkon

Jedinečné vlastnosti nanostrukturovaných plastů umožňují lepší výkon vojenského vybavení, jako je delší životnost, odolnost proti opotřebení a odolnost proti korozi.

3. Zvýšená bezpečnost

Nanostrukturované plasty lze použít k vytvoření materiálů s vylepšenými bezpečnostními prvky, jako jsou povlaky, které chrání před chemickými a biologickými hrozbami, a senzory, které detekují nebezpečné materiály či záření. To může zlepšit bezpečnost vojáků a minimalizovat rizika spojená s působením v nebezpečném prostředí.

4. Efektivní z hlediska nákladů

Přestože jsou nanostrukturované plasty zpočátku nákladnější na výrobu než tradiční materiály, mají potenciál dlouhodobě ušetřit peníze tím, že vytvářejí zařízení a vozidla, která jsou efektivnější, odolnější a vyžadují časem méně údržby.

5. Tržní poptávka

Obranný průmysl je významným trhem se stálou poptávkou po nových a inovativních technologiích. Investice do nanostrukturovaných plastů pro obranný průmysl mohou otevřít nové příležitosti a zároveň generovat zajímavé výnosy.

Více o společnosti Polymer Nano Centrum

Už sedm let se společnost Polymer Nano Centrum věnuje výzkumu a vývoji nanotechnologií, které vylepšují fyzikální vlastnosti polymerů, a to zejména plastů. Za tu dobu ve společnosti získali řadu zkušeností a bylo vybudováno unikátní nanotechnologické vývojové centrum v Česku s nejmodernějším vybavením.

Aktuálně firma Polymer Nano Centrum žije druhou vlnou emisí firemních dluhopisů. Cílem je mezi roky 2022 a 2025 proinvestovat prostřednictvím firemních dluhopisů částku 75 milionů korun. Aktuálně již do této investice vložilo důvěru 236 investorů s investicí ve výši 39 600 000 korun. Výtěžek z emise dluhopisů pomůže financovat rozvoj vývojového centra společnosti Polymer Nano Centrum a výstavbu výrobní linky nanostrukturovaných plastů.

Zpracovalo Seznam Brand Studio